Nyköpingsmodellen

I Nyköping tror vi på en skolutveckling som ger både goda resultat och stärker de värden som kan skapa ett finare samhälle. Vår övertygelse om att satsa på integration, på att bryta barriärer och utanförskap och en skola för alla har resulterat i ”Nyköpingsmodellen”. Vår övertygelse är att vi med den här modellen leder skolan framåt både för den enskilde elevens utveckling och för skolans kvalitet i stort.

Nyköpingsmodellen är en omfattande, politiskt blocköverskridande insats för att förändra samhället med skolan som bas.  Ett enhälligt politiskt beslut togs 2010. 

2014 slog Nyköpings kommun ihop sina högstadieskolor till en - Nyköpings högstadium. Syftet var att bryta segregationen, där människor med olika bakgrund och levnadsvillkor lever isolerade från varandra – så som det idag ser ut i många svenska och europeiska samhällsstrukturer. Vi ser skolan som den viktigaste platsen att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån människors olika bakgrund.

Skolan är till för alla – alltid

Därför behövs fokus på alla elevers möjligheter för utbildning oavsett förutsättningar. Dessutom behöver vi se till att vara en attraktiv, modern och levande verksamhet som inspirerar våra barn och elever till ett livslångt lärande. Idag finns Nyköpingsmodellen fullt utbyggd på högstadiet i Nyköping, men ambitionen är att modellens idéer om en likvärdig skola på olika sätt ska kunna sätta prägel i hela utbildningsorganisationen.

Nyköpingsmodellen är vårt svar på den utmaning som finns i hela landet med att skapa en skola för alla, som speglar dagens samhälle och där alla möts på samma villkor.

Intresset är stort för Nyköpingsmodellen

"Nyköpingsmodellen" har skapat intresse och uppmärksamhet på många håll. Andra kommuner och skolförvaltningar har besökt Nyköpings högstadium och fått föreläsningar om hur vi har skapat denna modell och förfrågningarna fortsätter att strömma in.

Utbildningschef har föreläst om Nyköpingsmodellen på flera konferenser, bland annat på en internationell konferens i Paris. Lokal- och rikspress har gjort flera artiklar, reportage och inslag.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-16
Sidansvarig: Annika Broman