Projekt Läslyftet

Läslyftet är ett projekt som Skolverket driver på uppdrag av regeringen. Projektet syftar till att öka elevers läs- och skrivförmågor samt utveckla det kollegiala lärandet hos elever och lärare.

Läslyftets arbete genomförs inom förskola och skola, med resurser från kommunen och bidrag från Skolverket. Projektet  involverar både pedagoger, barn och elever, och utgår från det kollegiala lärandet; att lära av och med varandra. Genom det skapas bland annat tid till att gemensamt reflektera och diskutera, vilket utvecklar kvaliteten på undervisningen. 

Läslyftet i förskolan

I Nyköpings kommun är det i nuläget ett par förskolor som arbetar med Läslyftet. Syftet är att stimulera och utveckla barns språk- läs- och skrivutveckling samt att ta till vara på deras intresse för bilder, texter och skriftspråk.

Läslyftets moduler för förskolan finns i tre valbara ämnen: flerspråk i barngrupp, läsa och berätta samt skapa och kommunicera. Totalt handleds 12 förskollärare i Läslyftet i kommunal verksamhet.

Läslyftet i grundskolan

Alla grundskollärare deltar i Läslyftet, oavsett undervisningsstadie eller ämne. Här varvas det praktiska arbetet med inläsning av vetenskapliga texter, planering av och diskussioner kring undervisningen. Det ingår även diskussioner kring genomförande och utvärdering. I undervisningsaktiviteterna får lärarna prova och utveckla sina arbetssätt och metoder i verksamheten. Efter de praktiska insatserna sker en utvärdering där man återknyter till de vetenskapliga texterna, som är en styrande del. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-07
Sidansvarig: Ann Löwbeer