Skola för nyanlända

Här finns information om hur skolan fungerar för dig som har fått uppehållstillstånd eller söker asyl i Sverige och bor i Nyköpings kommun. 

Skolverkets webbplats finns information om hur svenska skolan fungerar. Du kan enkelt byta språk, lyssna på informationen och/eller titta på informationen som film. 

Här finns information för nyanlända om modersmål undervisning i skolan i Nyköpings kommun.

Ansökan om plats i förskola och skola

Barn som är 3 år och äldre har rätt att gå i förskola. Barn under 3 år har inte rätt till förskoleplats. Nyköpings kommun erbjuder barn från årskurs 1 plats i grundskolan. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

 • Ansök om plats i förskola (ålder 1-5 år)
  Kontakta handläggare Annette Fröding på 0155 – 24 80 54. Läs mer om Förskola
 • Ansök om plats i förskoleklass (ålder 6 år)
  Gäller från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Läs mer om Förskoleklass.
 • Ansök till årskurs 1-6 (ålder 7-12 år)
  På Nykomsten blir barnets tidigare skolkunskaper kartlagda enligt skolverkets regler. Därefter sker överlämning till den ordinarie skolan. Kontakta Veronica Askbom på 0155 – 24 87 44. Läs mer om Grundskola.
 • Ansök till årskurs 7-9 (ålder 13-15 år)
  På Nyköpings högstadium går elever i årskurs 7-9. Kontakta skolassistent Tina Eriksson 073-773 79 27. Du hittar ansökningsblanketten här. Läs mer om Grundskola.
 • Ansök till gymnasium (ålder 16-19)
  Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Läs mer om Gymnasium.

  På Språkintroduktionen får elever en start i gymnasieskolan. Ansökan hittar du här. Vid frågor - kontakta Annelie Rosén telefon 0155 24 80 62. 
 • Ansök till SFI - vuxenutbildning (20 år och uppåt)
  Utbildningen ger vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning. Läs mer om SFI.

  Behörighet: 
  Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare på Campus Nyköping har du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och:

  - är skriven i Nyköpings kommun
  - har ett fullständigt personnummer
  - har fyllt 20 år

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-07-05
Sidansvarig: Annika Broman