Fritidshem

Vårt mål är att skapa en trygg miljö med goda kamratrelationer i en trygg grupp där alla får synas och höras samt lära sig att lyssna och ta hänsyn till varandras olikheter och behov.

Enligt skollagen skall fritidshemmet bl.a. komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och erbjuda eleverna stöd i sin utveckling.

Du får lära dig att ta eget och gemensamt ansvar i vår fritidshemsverksamhet. Du ska också få utveckla dina färdigheter emotionellt och motoriskt och känna att du duger som du är. Vi vill att du ska kunna visa respekt för vuxna och för kamrater. Vi vill också hjälpa dig att upptäcka att livet har mycket att bjuda på. Vi värnar om den lärande lekens betydelse och månar om att elevernas rörelsebehov ska bli tillgodosett. Detta underlättas av att vi har en bra utemiljö med närhet till skogen. Vi arbetar aktivt med elevernas delaktighet och inflytande genom att ta tillvara dina idéer om vad vi ska göra på fritidshemmet.

Samarbetet med elevernas vårdnadshavare är viktigt för oss. Vi vill därför att du som vårdnadshavare hör av dig till ansvarig personal om du har funderingar!

 

Besök gärna skolans blogg.

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Chrome för att läsa information på bloggen.

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-26
Sidansvarig: Anna-Karin Beck