Allmän förskola

Här kan du läsa om den avgiftsfria allmänna förskolan i Nyköpings kommun.

Allmän förskola 

Följande gäller för placering enligt Allmän förskola:

  • Omfattar alla barn från höstterminen det år de fyller 3 år. 
  • För att få allmän förskola behöver du anmäla på särskild blankett 
  • Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och max 525 timmar under höst- och vårterminen. Placeringen följer skolans läsårstider vilket innebär att barnet är ledigt under loven på samma sätt som en elev i skolan. Denna tid är avgiftsfri.
  • Förskolechefen och du kommer överens om vilka tider som barnet ska vara på förskolan. Om ditt behov förändras under läsåret behöver du skriftligen meddela detta till barnplacering@nykoping.se. Detta gäller även om du har haft allmän förskola under läsåret och sedan får ett behov av plats efter läsårets avslut i juni, juli och augusti. 

Det innebär alltså att om man idag har behov av endast 15 timmar i veckan – så innebär det att tiderna fördelas enligt tidigare nämnd beskrivning, det vill säga följer skolans läsårstider. Om du är osäker på hur det fungerar – ta kontakt med förskolechefen eller våra handläggare för barnplacering.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-09