Allmän förskola

Här kan du läsa om den avgiftsfria allmänna förskolan i Nyköpings kommun.

Allmän förskola 

Följande gäller för placering enligt Allmän förskola:

  • Omfattar alla barn från höstterminen det år de fyller 3 år. 
  • För att få allmän förskola behöver du ansöka innan terminsstarten på hösten inför kommande läsår. Här hittar du blanketten du ansöker med. 
  • Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och max 525 timmar under höst- och vårterminen. Placeringen följer skolans läsårstider vilket innebär att barnet är ledigt under loven på samma sätt som en elev i skolan. Denna tid är avgiftsfri.
  • Förskolechefen och du kommer överens om vilka tider som barnet ska vara på förskolan. Om du har haft allmän förskola under läsåret och sedan får ett behov av plats efter läsårets avslut i juni, juli och augusti så måste du skriftligt meddela det till våra handläggare för placering via barnplacering@nykoping.se

Det innebär alltså att om man idag har behov av endast 15 timmar i veckan – så innebär det att tiderna fördelas enligt tidigare nämnd beskrivning, det vill säga följer skolans läsårstider. Om du är osäker på hur det fungerar – ta kontakt med förskolechefen eller våra handläggare för barnplacering.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-09-08