Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Frågor och svar om elevdatorer

Nedan finner du svar på vanliga frågor kring elevernas datorer. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta rektor på din skola eller IKT-samordnare Henrik Anängen, henrik.anangen@nykoping.se.  

Frågor och svar om elevdatorer

 

1. Varför ska eleverna ha egna datorer?

Dagens skola har på många sätt sett ut som den gjorde för 25 år sedan medan samhället ser annorlunda ut. I allas vardag är idag tekniken ett givet inslag men det har det tidigare inte riktigt varit i skolans vardag. Genom att nu använda digitala verktyg kan vi ge skolan nya och bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. Krav på användandet av IT i undervisningen finner vi numera i princip i varje statlig kursplan som vi har att förhålla oss till på grundskolan och i gymnasiet.

För att möta de kraven har vi i Nyköpings kommun valt att utrusta våra elever med elevdatorer.

2. Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor och inte görskolarbetet?

Datorn är ett redskap som ska användas för skolarbetet. Skolans regler för hur vi lär och umgås i klassrummet gäller oavsett om vi använder dator eller skolböcker.

3. Varför spärrar ni inte av olämpliga internetsidor?

Vi har medvetet valt att jobba med frihet under ansvar. Spärrarna för olämpliga sidor måste finnas i "huvudet” hos eleverna. Eleverna måste lära sig att hantera ansvar utan spärrar i datorerna. Vi kommer att arbeta med IT och etiska frågor tillsammans med eleverna.

4. Kommer ni att hålla koll på vad mitt barn använder datorn till?

Ja, skolan kan komma att kontrollera innehållet i datorn. Skola och hem måste samarbeta kring användningen av datorn.

5. Vad händer om jag glömmer datorn hemma?

Du förväntas ha med datorn varje dag. Om du missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får du själv ta ansvar för att ta igen det du eventuellt missat.

6. Måste datorn vara laddad när jag kommer till skolan varjemorgon?

Ja, du behöver datorn i det dagliga arbetet i skolan.

7. Jag kan inte ladda min dator eftersom min sladd kommit bort, vad gör jag?

Du förväntas ha datorn laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har sönder sladden får du själv köpa en ny.

8. Vad ska jag göra med datorn när jag till exempel har idrottslektion eller äter i matsalen?

Förvara alltid datorn i ditt låsta skåp eller i låst utrymme på skolan när du inte behöver den i skolarbetet.

9. Får jag smycka min dator och mitt fodral, till exempel med klistermärken?

Ja, men när datorn återlämnas ska den vara ren och snygg och fri från klistermärken. Fodralet får du behålla efter studietiden och därför får du utsmycka det hur du vill.

10. Datorn funkar inte som den ska, vad ska jag göra?

Eleven får hjälp på skolan. Skolan har ett supportavtal med ATEA om det skulle vara ett fel som skolan själv inte kan lösa.

11. Om min dator är sönder och behöver in på service, hur lång tid tar det innan jag får tillbaka den? Får jag en lånedator under tiden?

Datorn ska återlämnas från service inom tio dagar enligt vårt avtal med ATEA. Skolan har lånedatorer som du får använda under skoltid.

12. Datorn fungerar inte med det trådlösa nätverket hemma, kan skolan hjälpa mig?

Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Eleverna har tillgång till internet i skolan.

13. Jag har glömt datorn på bussen, vad ska jag göra? Måste vi köpa en ny om den inte återfinns?

Om datorn blir stulen genom rån eller överfall på bussen ersätter vi datorn. Om eleven glömmer datorn på bussen ersätts den inte. Vi rekommenderar vårdnadshavaren att teckna en försäkring som gäller vid oaktsamhet. Se mer i elevavtalet.

14. Datorn blev stulen i skolan, vem ersätter?

Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat datorn enligt avtalet ersätts datorn av kommunen. Det är viktigt att eleven alltid håller datorn under uppsikt eller inlåst i skåpet eller låst utrymme.

15. Jag tog med en egen mus till min dator, men den blev stulen. Vem ersätter?

Skolans försäkring omfattar inte egen teknisk utrustning, till exempel egen digitalkamera eller en mus till skoldatorn. Skolan kan alltså inte ansvara för sådan utrustning som eleven själv tar med.

16. Mitt barn tappade datorn i golvet i skolan, vem ersätter?

Vid olyckshändelse under skoltid står kommunen för kostnaden men inte om det beror på ovarsamt, vårdslöst eller avsiktligt agerande från eleven.

17. Jag spillde dricka över datorn när jag använde den hemma, vem ersätter?

Vid olyckshändelser på fritiden står kommunen för kostnaden men inte om det beror på ovarsamt, vårdslöst eller avsiktligt agerande från eleven.

18. Datorn börjar bli sliten i det yttre efter att den har färdats fram och tillbaka till skolan. Kommer jag bli ersättningsskyldig för det?

Nej, normalt slitage som blir efter hand är ingenting som man kommer krävas ersättning för. Vi räknar med att datorerna efter tre år har en del slitageskador. Du kan bara bli ersättningsskyldig för oaktsamheter.

19. Vad gör vi med datorn över sommarlovet?

Datorn ska inte lämnas in över sommarlovet, ta med den hem.

20. Måste vi ha skrivare hemma för att mitt barn ska kunna skriva ut sitt skolarbete?

Nej. Vi försöker medvetet minska antalet utskrifter, när utskrift behövs finns möjlighet att skriva ut på skolan.

21. Vi har inte internet hemma, hur kan ni begära att uppgifter ska göras hemma där man behöver tillgång till internet?

Det gör vi inte. Tillgång till Internet finns i skolan.

22. Jag vill inte att mitt barn ska ha en egen dator eftersom han/hon då bara sitter och spelar. Hur tänker ni att vi ska kunna begränsa det nu?

Datorn är främst till för skolarbete. Ni som föräldrar sätter gränser för datoranvändande i hemmet.

23. Kan jag köpa ut datorn när studietiden är slut?

Ja. Eleverna kommer ha möjlighet till att köpa ut sin dator efter avslutad utbildning (3år). Datorn kommer säljas i befintligt skick till marknadspris av de samarbetspartner som Nyköpings kommun har när det gäller elevdatorer.

Det är inte möjligt att köpa loss sin dator innan de tre åren har löpt ut, vid t.ex. flytt eller byte av skola.

Priset man får köpa ut för är ett lågt marknadspris för begagnadedatorer av samma ålder och typ.

Om man väljer att inte köpa ut sin dator så ska dator och strömkabel returneras till skolan. Datorfodralet får eleven behålla.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-14
Sidansvarig: Henrik Anängen