Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Tal, språk och kommunikation

Specialpedagogen med inriktning tal, språk och kommunikation arbetar med:

Förebyggande arbete/tidiga insatser

  • Konsultation i barns tal- och språkutveckling till pedagoger och föräldrar.
  • Information i tal- och språkstimulerande material och arbetssätt.
  • Utbildning till personal i förskola och skola. 
  • Medverkan på föräldramöten i förskola/skola.
  • Nätverk för förskollärare och lärare i tal, språk och kommunikation.

Utredande arbete - uppdrag

  • Kartläggning/utredning av enskilda barn/elever.
  • Ger förslag på träningsmaterial, övningar och förhållningssätt till hem och skola.
  • Gemensamma uppdrag med övrig personal inom Resursteamet.
  • Samverkan mellan hem, skola och andra instanser kring barnet/eleven, t.ex. landstingets logopeder, barn och ungdomshabiliteringen, mfl.

Specialpedagogerna med inriktning tal, språk och kommunikation arbetar med språkets alla delar; uttal, grammatik, ordförråd, språkförståelse och pragmatik.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-02