Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Läs och skrivförmåga

Specialpedagogerna med inriktning läs- och skrivförmåga genomför utredningar enligt Svenska dyslexiföreningens rekommendationer:

1. Föräldrarna intervjuas om ärftlighet, språkutveckling, allmän utveckling, historik avseende hälsofrågor, tidigare skolgång, självbild med mera.

2. Lärare och elev intervjuas om skolsituationen nu och tidigare, allmän inlärningsförmåga, koncentrationsförmåga, lärar- och kamratkontakt osv.

3. Vid behov samråder utredaren med psykolog och/eller skolläkare för eventuella kompletterande bedömningar.

4. Om bedömningen tyder på läs- och skrivsvårigheter gör specialpedagogen en pedagogisk läs- och skrivutredning. Eleven genomgår då tester och analys gällande:

  • Fonologisk medvetenhet: förmågan att hantera språkets ljudsystem.
  • Läsning och läsrelaterade faktorer: avkodning av ord och nonsensord, högläsning.
  • Skrivning: diktamen ord/meningar med avskrift, fri skrivning och stavning.
  • Övrigt: sekvensminne, siffersekvenser, alfabetet, månader, multiplikationstabeller, ordmobilisering, ordförråd, hörförståelse.

5. Därefter ges återkoppling av testresultaten till föräldrar (eventuellt även eleven själv beroende på ålder och mognad) och skola, där pedagogiska rekommendationer angående träning, kompensation och samarbetsformer hem - skola diskuteras. Alternativa verktyg och hjälpsam studieteknik diskuteras och visas vid behov.

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-02