Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Förskola

Specialpedagogerna med inriktning förskola har specialkompetens för barn i åldrarna 0-7 år. Stöttning ges till personal kring barn och grupper som behöver extra stöd på uppdrag av förskolechefen. Under arbetets gång har vi även kontakt med föräldrarna. Hur stödet ges bedöms i nära samarbete med föräldrar och personal. Stödet kan omfatta bland annat:

  • Bedömning av barns/gruppers behov och verksamhetens/miljöns förutsättningar
  • Observation
  • Samtal
  • Konsultation/handledning
  • Diverse utvecklingsarbeten utifrån förskolechefers uppdrag

Arbetet utgår alltid från ett helhetsperspektiv.

Vid behov sker samverkan med andra yrkesgrupper inom Rt eller annan närliggande verksamhet såsom BVC, habiliteringen och landstingets logopeder.

Specialpedagogerna arbetar även med att hjälpa personalgrupper att komma vidare i sitt pedagogiska arbete. En av specialpedagogerna är utbildad i metoden Martemeo, där samspelet mellan personal och barn videofilmas. Vill du veta mer om Martemeo; klicka på länken till höger.

Utbildningsinsatser av olika omfattning ges även till personal.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-02