Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Specialpedagoger

Specialpedagogerna är den största personalgruppen på Resursteamet och är indelade i olika inriktningar: förskola, hörsel, läs- och skrivförmåga, tal språk och kommunikation samt uppmärksamhet koncentration och beteende.

Specialpedagogerna arbetar med:

  • observationer
  • pedagogiska bedömningar
  • handledning och konsultation till enskilda och grupper
  • test och utredningar
  • medverkan vid upprättande av individuella åtgärdsprogram
  • information om funktionshinder
  • metodutveckling
  • utbildning och kompetensutveckling
  • samverkan med olika verksamheter inom kommun och landsting
  • föräldrasamverkan

Klicka i menyn till vänster för att läsa mer om vad specialpedagoger med olika inriktning arbetar med.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-02