Skolläkare

Skolläkarna följer barn och ungdomars hälsa och utveckling genom grundskola och gymnasium samt verkar för sundare levnadsvanor.

Skolläkarna arbetar med:

  • hälsoundersökningar
  • konsultationer till personalgrupper och föräldrar
  • medicinska utredningar
  • remisser till andra specialister
  • tillsyn av barns och ungdomars fysiska arbetsmiljö
  • utbildning och metodutveckling

Skolläkarna arbetar deltid på Resursteamet och deltid inom Skolhälsan ute på skolorna; se länk till höger.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-02
Mer info