Skolläkare

Deltar i den centrala elevhälsans övergripande strategiska arbete.

Ska stödja eleven i skolmiljön huvudsakligen genom hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Detta sker genom att:

  • Regelbundet samarbeta med Resursteamets personal.
  • Ha regelbundna mottagningar på skolan. Följa barns och ungdomars hälsa och utveckling och stödja eleven i skolrelaterade frågor.
  • Handleda skolsköterskorna i deras dagliga arbete.
  • Regelbundet samarbeta med externa aktörer såsom  landstingets enheter och socialtjänsten.
  • Engagera sig i elevernas arbetsmiljö.
  • Delta i fortbildning av personal.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-26