Psykologer

Psykologerna har utvecklingspsykologiska kunskaper om barn och ungdomar från 0-20 år och arbetar för både förskola, grundskola och gymnasium. 

Psykologerna arbetar med:

  • test och utredning av inlärningssvårigheter och utvecklingsförsening
  • konsultation och grupphandledning till personal
  • information och utbildning
  • remisser till BUP; Barn och ungdomspsykiatrin, och Habiliteringsverksamheten i Sörmland vid behov av vidare utredning för diagnos och behandling.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-23