Elevhälsa

Barn- och ungdomshälsan i Nyköpings kommun är organiserad utifrån tre nivåer som genomsyrar hela skolsystemet. Arbetet är framförallt förebyggande och hälsofrämjande. Merparten av stödet till elever ges på skol- och områdesnivå.

Du som förälder

Om du vill ha vår hjälp, vänd dig till elevhälsogruppen eller ledningen på ditt barns förskola eller skola.

Elevhälsan i kommunala skolan

Elevhälsa finns på Nyköpings kommunala skolor för alla elever i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan.

På låg- och mellanstadieskolorna ingår specialpedagog, skolsköterska och rektor. Kurator finns områdesvis.

På högstadie- och gymnasieskolorna ingår dessutom kurator och studievägledare.

Elvhälsans medicinska insats ansvarar bland annat för hälsobesök och vaccinering.

Resursteamet

Den kommunövergripande nivån kallas Resursteamet. Arbetet där är av strategisk/organisatorisk karaktär och där sker kommunövergripande samordning och kontakt med andra aktörer.

Resursteamet erbjuder bland annat utbildning, handledning och konsultationer till personal i förskola och skola. Där görs avancerade utredningar och tas myndighetsbeslut.

På Resursteamet arbetar specialpedagoger, skolläkare och psykologer.

Läs mer om hur Elevhälsan arbetar på hemsidan för Resursteamet respektive Elevhälsans medicinska del.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-13
Sidansvarig: Charlotta Lassbo