Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Elevhälsa

I Nyköping finns en sammanhängande organisation kring elevers hälsa. Elevhälsan arbetar framförallt förebyggande med att alla våra elever ska må bra.

Fristående skolor har egen elevhälsa för sina elever.

Du som förälder

Om du vill ha vår hjälp, vänd dig till elevhälsogruppen eller ledningen på ditt barns förskola eller skola.

Elevhälsan i kommunala skolan

Elevhälsa finns på Nyköpings kommunala skolor för alla elever i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan.

På låg- och mellanstadieskolorna ingår specialpedagog, skolsköterska och rektor. Kurator finns områdesvis.

På högstadie- och gymnasieskolorna ingår dessutom kurator och studievägledare.

Elvhälsans medicinska insats ansvarar bland annat för hälsobesök och vaccinering.

Resursteamet

Resursteamet är ett centralt elevhälsoteam för hela kommunen, och ger råd och stöd om ett barn till exempel har inlärningssvårigheter, koncentrationsproblem eller annat som kan göra det svårt för barnet i förskolan eller skolan. 

På Resursteamet arbetar specialpedagoger, skolläkare och psykologer.

Läs mer om hur Elevhälsan arbetar på hemsidan för Resursteamet respektive Elevhälsans medicinska del.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-13
Sidansvarig: Charlotta Lassbo