Elevhälsa

Elevhälsan och Resursteamet arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Merparten av stödet till elever ges på skol- och områdesnivå. Vill du ha hjälp - vänd dig till elevhälsogruppen eller skolledningen på ditt barns förskola eller skola. 

Elevhälsan i kommunala skolan

Elevhälsa finns på Nyköpings kommunala skolor för alla elever i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan.

På låg- och mellanstadieskolorna ingår specialpedagog, skolsköterska och rektor. Kurator finns områdesvis.

På högstadie- och gymnasieskolorna ingår dessutom kurator och studievägledare.

Elevhälsans medicinska insats ansvarar bland annat för hälsobesök och vaccinering.

Resursteamet

Den kommunövergripande nivån kallas Resursteamet. Arbetet är av strategisk/organisatorisk karaktär och sker kommunövergripande genom samordning och kontakt med andra aktörer.

Resursteamet erbjuder bland annat utbildning, handledning och konsultationer till personal i förskola och skola. Där görs avancerade utredningar och tas myndighetsbeslut.

På Resursteamet arbetar specialpedagoger, skolläkare och psykologer.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Charlotta Lassbo