Barn & utbildning

Här hittar du information om förutsättningar och verksamheter inom den kommunala skolan. Det finns även länkar till friskolor och information om myndighetsutövning inom till exempel gymnasieantagningen.

I Nyköping kan vi erbjuda närmare 45 förskolor, ett 30-tal grundskolor och ett 10-tal gymnasieskolor som drivs i antingen kommunal eller fristående ledning. Vill du läsa i vuxen ålder finns flera alternativ. 

Kommunal verksamhet

I vår egen regi finns både förskolor, pedagogisk verksamhet, grundskolor, vuxenutbildning, förskolebussar, barnkulturcentrum - och det senaste tillskottet – Nyköpings kulturskola. Dessutom ska Nyköpings gymnasium samlas på ett campusområde och hösten 2018 står det nya området helt klart för inflyttning.

Nyköping - utbildning för ett starkare samhälle

Vi tror på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Om vi i våra verksamheter sammanför människor som aldrig annars skulle ha träffats vidgas förståelsen för andra kulturer och nya sätt att tänka och värdera. Då får vi ett starkare samhälle. Ur ett långsiktigt, samhälleligt perspektiv är detta rätt väg att gå. 

Verksamheterna inom vår organisation är till för alla – alltid, och därför behövs fokus på allas likvärdiga möjligheter för utbildning oavsett förutsättningar. Vi vill vara en attraktiv, modern och levande verksamhet som inspirerar våra barn och unga till ett livslångt lärande.

Aktuellt just nu

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-19
Sidansvarig: Annika Broman