Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Risk för kö på Arnöleden – välj gärna annan väg

Den 11 september börjar vi arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder på Arnöbron, som går över Kilaån.

Avstängningen av Arnöbron, karta

Arbetet beräknas pågå till och med den 13 oktober. Det är räcket mellan körbanan och gång- och cykelvägen som ska bytas ut till ett säkrare.

Trafiken kommer att regleras med trafiksignaler och det är risk för kö. Om möjligt välj alternativa vägar.

Gående och cyklister kommer att kunna passera via omledning.

Dela med dig
Skriv ut