Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Ombyggnation av Rättarvägen

Rättarvägen, som är gång- och cykelväg, kommer att byggas om till en enkelriktad väg för motorfordon. Vägen blir enkelriktad i riktningen mot Domänvägen och en del av vägen fortsätter vara gång- och cykelväg. Parkeringen försvinner. 

I samband med detta sker även vägarbeten på Rättarvägen och Allhelgonavägen, vid korsningarna mot Ringvägen.

Arbetet startar 3 oktober och pågår till slutet av december och kan medföra vissa störningar i trafiken, även om inte vägarna stängs av. 

Dela med dig
Skriv ut