Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Omledningen vid Stigtomta skola förlängs

Trafikomläggningen vid Stigtomta skola, där fordonstrafiken leds om via Bärbovägen och Elvägen, förlängs till mitten av januari. Följ orange vägvisning.

Omledningen förlängs på grund av förseningar i arbetet med att lägga en vatten- och avloppsledning på plats till den nya skolan.

Tillfälliga hastighetsdämpande åtgärder har gjorts på Elvägen.

Avsläppningsplatsen på Skolvägen är inte tillgänglig den
här tiden. Vändplanen ner till skolan är öppen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kommunservice,
Tekniska divisionen på telefon 0155-24 88 00.

Dela med dig
Skriv ut