Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Gång- och cykelväg på Öster avstängd

Under byggnationen av den nya fastigheten Hermelinen på Öster har gång- och cykelvägen utmed byggarbetsplatsen stängts av. Det rör sträckan från Östra Storgatan vid Gripsholmsparken mot Ringvägen och en bit in på Östra Kvarngatan.

Även två övergångsställen på platsen har stängts av, vid Östra Storgatan upp mot Östra Stationsgatan, samt vid Östra Kvarngatan. Gående hänvisas till andra sidan gatan samt till övergångställena vid gångfartsområdet på Östra Storgatan samt längre ner på Ringvägen. Hänvisningar finns på plats.

Under perioden 12-15 december kommer även fordonstrafiken få begränsad framkomlighet på platsen, vilket du kan läsa mer om här. Avstängningarna för gång- och cykelvägen samt övergångsställena blir kvar under hela byggnationen, vilket beräknas pågå till våren/sommaren 2018.

Tack för att du har överseende med de störningar arbetet orsakar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen på 0155-24 88 00. 

Dela med dig
Skriv ut