Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Cirkulationsplats i korsningen Östra Rundgatan-Lennings väg

Nyköpings kommun bygger en cirkulationsplats i korsningen Östra Rundgatan-Lennings väg. Byggnationen startade 30 maj 2016 och slutbesiktning gjordes 16 november. 

Namnet på cirkulationsplatsen är Borgmästarhagsrondellen, efter ett beslut i BTN november 2015.

Karta över området

Framkomligheten på den berörda sträckan kommer att vara något begränsad under bygget. Vägarna kommer dock inte att stängas av utan vara tillgängliga under byggnationen. 

Samtidigt som ombyggnaden sker kommer belysning sättas upp på gång- och cykelvägen längs Östra Rundgatan som förbinder Lennings väg med centrum. Två nya busshållplatser kommer att skapas i anslutning till cirkulationsplatsen. 

Kolla in filmen om cirkulationsplatsen!

Entreprenör för bygget är SM Entreprenad AB.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta Tekniska divisionens Kommunservice, 0155-24 88 00.

Läs mer. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-17
Sidansvarig: Almir Malkoc