Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Förlängning Tillverkarvägen

Nyköpings kommun bygger förlängning av Tillverkarvägen med VA, fiber, gång- och cykelväg och gatubelysning. Måndagen den 24 juli till och med den 29 juli sker sprängningsarbeten. 

Arbetet påbörjas 2017-06-26 och ska vara avslutat 2018-01-31.

Sprängningsarbeten 24 juli-29 juli

Måndagen den 24 juli till och med den 29 juli uförs sprängningsarbeten. Sprängning sker mellan klockan 07.00 och 18.00.
Korta signaler ljuder innan en sprängning och när den är klar ljuder en lång signal. 

Vi spränger bort berg för att lägga en ny dagvattenledning längs med förlängningen av Tillverkarvägen.

För mer information och vid frågor 

Kontakta Entreprenör Skanska Sverige AB
Torleif Lundin Eriksson, 0733-12 84 05

rödmarkering visar var förlängningen ska anläggas

Dela med dig
Skriv ut