Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Trafikantveckan

Den Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum den 16–22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Kampanjen skall också uppmuntra att man i de europeiska städerna på olika sätt underlättar för invånarna att använda dessa alternativ.

Trafikantveckan 2016

Mer information om alla aktiviteter i Nyköping finns på sidan om Trafikantveckan 2016.

Bakgrund

Den 4 februar 2000 undertecknade Sverige en deklaration där man förband sig att stödja, uppmuntra och underlätta för lokala organisationer och myndigheter att genomföra den EU-stödda kampanjen ”In town without my car”. Från och med 2002 utvidgades kampanjen till en hel vecka, 16–22 september, ”European Mobility Week”. I Sverige heter veckan Europeiska Trafikantveckan.

Från och med 2015 har European Mobility Week slagits samman med den europeiska kampanjen Do the right mix.

Syfte

Kampanjen syftar till att ge medborgarna möjlighet att upptäcka alternativa sätt att förflytta sig än genom att använda personbilen. Vinsterna är mindre klimatpåverkan, renare luft, bättre tillgänglighet för alla trafikanter, bättre hälsa, minskat buller och bättre trafiksäkerhet. 

Deltagarantalet ökar varje år

Sedan 2002 arrangeras Europeiska Trafikantveckan runt om i Europa den 16-22 september varje år med stöd från Europeiska Kommissionen.
Antalet deltagande städer har ökat från år till år. Deltagande städer i år och tidigare år, samt vilka aktiviteter och bestående åtgärder de har satsat på, kan du hitta på http://www.mobilityweek.eu/cities/

Varje år har kampanjen ett tema

Varje år fokuserar kampanjen på ett särskilt tema.  2015 års slogan är "välj, ändra, kombinera" där fokus är att uppmuntra människor i hela Europa att kombinera olika transportmedel på ett så smart och hållbart sätt som möjligt.

Ett pris delas ut varje år

Varje år delas European Mobility Award ut, till den stad/kommun som har genomfört den mest framgångsrika Trafikantveckan i Europa.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-09-07
Sidansvarig: Annica Nilsson