Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nyttoparkering

Tillstånd för nyttoparkering kan ges till statliga och kommunala myndigheter samt till privata företag som i samband med tjänsteärende och tillfälliga arbetsplatser behöver parkera inom Nyköpings kommun.

Tillståndet som utfärdas av Tekniska divisionen kostar 3500 kronor inklusive moms per kalenderår. Kostnaden beräknas på hur många månader som återstår av innevarande år när ansökan inkommer till Tekniska divisionen. 

Du ansöker om nyttoparkeringstillstånd genom våra e-tjänster eller genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett

Handläggningstiden för ansökan är minst tre veckor från dess att en komplett ansökan inkommit. 

Grundvillkor för nyttoparkering:

  • För att få nyttotillstånd måste fordonet och användandet av fordonet uppfylla vissa krav. Framför allt ska verksamhetens namn väl framgå på fordonet och det ska även tydligt framgå att det finns ett behov av att använda fordonet inom verksamhetens arbetsområde. Se fullständiga villkor i pdf-filen i högermarginalen.
  • Tillståndet gäller endast under tjänsteärende och ska fästas synligt på framrutans högra insida, på fordonet. 

Följande gäller för tillståndet:

  • Nyttotillståndet ger tillåtelse att parkera på kommunens allmänna, avgiftsfria och avgiftsbelagda parkeringsplatser. Tillståndet gäller på samtliga allmänna parkeringsplatser helgfri måndag-lördag klockan 06-18.
  • Undantag från tidsbegränsningen kan göras för sjuk- och hälsovården eller då speciella skäl finns. Då kan parkering beviljas för alla dagar kl. 00-24. 
  • Med ett nyttotillstånd får du parkera i högst tre timmar i sträck, vid varje parkeringstillfälle. Tiden gäller även på p-platser med kortare tid angiven.
  • Tillståndet ger även tillåtelse att parkera upp till tre timmar på allmänna gator och platser där parkeringsförbud gäller, förutom på last- och vändplatser. Du får inte parkera vid stannade- och parkeringsförbud, korsningar eller mot andra gällande trafikregler.
  • Nyttotillståndet är inte avsett att gälla vid företagets eller organisationens egna kontor eller lokaler.
  • Tillståndet får användas av olika fordon i samma företag, ett fordon åt gången, men får inte överlåtas till andra företag eller privatpersoner.  
  • Tillståndet innebär inte att parkeringsplats garanteras eller reserveras.
  • Om tillståndet missbrukas kan det komma att återkallas.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-24
Sidansvarig: Magnus Pirholt