Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Planerade gatuarbeten

Nyköpings kommun har många gatuarbeten på gång. Målet är att förbättra trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet på offentliga platser. Gatuarbeten som pågår just nu hittar du på sidan Trafikinformation.

Gatuarbeten och asfaltsarbeten som redan utförts av Nyköpings kommun under 2016 kan du läsa mer om här. 

Följande gatuarbeten planeras att utföras under 2017/2018:

 

Trafiksäkerhetsåtgärder

Runebergsgatan

Målning av gång- och cykelvägen.

Rättarvägen

Öppna gatan för trafik, anordna ny parkering och en ny gång- och cykelväg, trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen med Ringvägen. Arbetet påbörjades 2016 och fortsätter 2017.

Repslagaregatan

Ombyggnad av busshållsplatsen vid Västra Trädgårdsgatan, ny busskur, breddning av gång- och cykelvägen. Planeras utföras i samband med projekt Resecentrum, 2017/2018.

Höglundavägen

Hastighetsdämpande åtgärder vid förskolan.

Runebergsgatan

Ett gupp vid Folkets park där gång- och cykelväg korsar gatan.                    

Flytt av väderskydd

Två väderskydd från Stockholmsvägen och ett från Brunnsgatan ska flyttas.

Gångtunnel under E4, Pål Jungs Hage

En ny cykelramp ska byggas på den norra sidan av tunneln. 

Hälsovägen

En ny gång- och cykelväg planeras inom tre år att byggas från övergångsstället vid Lennings väg till vändplatsen på Hälsovägen.

Belysningsprojekt

Armaturbyte

Byte av cirka 1000 kvicksilverarmaturer till ledarmaturer. Armaturbytet påbörjades i centrala Nyköping 2016 och fortsätter under 2017.

 

Övriga gatuarbeten som planeras att utföras 2017/2018:

Lennings väg vid Rosvalla

En ny gång- och cykeltunnel och två busshållplatser vid nya högstadieskolan ska byggas. Eventuellt kommer även gång- och cykelvägen mellan tunneln och cirkulationsplatsen vid Rosvalla att belysas inom projektet.

Kvarteret Åkroken strandskoning

Åtgärder för att stabilisera strandskoningen i kvarteret Åkroken, ny spont och polning. Genomförande våren/hösten 2017.

Ombyggnad av Fruängsgatan vid Teaterparken

Ombyggnad av Fruängsgatan vid Teaterparken och delen av Västra Storgatan till en gång- och cykelväg samt torg, med breddning av Teaterparken. Projektering våren 2017 och genomförande hösten 2017.

Södra infarten E4  Trafikplats Kungsladugården

Ombyggnad av södra infarten E4. Efter cirkulationsplatsen på Gumsbacken mot E4 planeras en ny cirkulationsplats (droppe) att byggas. Även förlängning av påfarten mot Stockholm. Genomförande 2017/2018.

Vildgåsvägen

En ny gång- och cykelväg planeras byggas på den norra sidan av vägen.

Norrköpingsvägen

I samband med ombyggnaden av Gripenskolan ska två nya busshållplatser byggas mellan Circle K och cirkulationsplatsen. En ny gång- och cykelväg ska även byggas från övergångsstället bredvid busshållplatserna till Gripenskolan. 

Teknikgången

En ny busshållplats byggs.  

Flera nya cykelparkeringar med tak och pump

Under 2017 planeras bygge av cykelparkeringar med tak och cykelpump, flera på Västra Trädgårdsgatan och en på Skjutsaregatan på Öster.

Nya lekplatser samt ombyggnad av lekplats

Under 2017/2018 planeras bygge av två ny lekplatser; en nedanför Klockberget i centrum och en (med dinosaurietema) vid det nya bostadsområdet mellan Lennings väg och Domänvägen.

Lekplatsen mellan Ahlbergs väg och Industrigatan i Högbrunn ska även byggas om och utökas. 

Spelhagsvägen – Tolagsgatan

Förlängning av Spelhagsvägen och Tolagsgatan, ombyggnad av parkeringen och södra delen av Västra kajen. Ny detaljplan och utredning under 2016, genomförande under 2017/2018.

Ny belysning

Under 2018 planeras det för ny belysning på gångvägen i Kunghagen mellan Lennings väg och gångvägen vid Stadsfjärden. 


Asfaltsarbeten under 2017:

Programmet för asfaltsarbeten på både vägar och gång- och cykelvägar under 2017 publiceras under våren.

Två st från Stockholmsvägen, ett från Studsvik brygga och ett från Brunnsgatan. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-07
Sidansvarig: Almir Malkoc