Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Cykel

Det ska vara lätt att cykla i Nyköpings kommun. Vi jobbar för att erbjuda säkra, trygga och tillgängliga cykelvägar i och mellan tätorterna. I Nyköpings tätort finns det runt 120 km cykelväg och ännu fler är på gång. 

För att utveckla cykelvägnätet och göra det enklare att cykla arbetar Nyköpings kommun med en rad åtgärder. Till exempel länkas befintliga cykelvägar samman, fler cykelställ sätts upp och fasta cykelpumpar installeras. 

 Vi jobbar också med att förbättra trafiksäkerheten för både gående och cyklister. För att det ska bli lättare att cykla på vintern har Nyköpings kommun provat en ny metod för halkbekämpning: sopsaltning. På grund av de fina resultaten kommer vi att sopsalta även vintern 2016-2017. 

 

Åtgärder som planeras på gång- och cykelvägar under 2016-2017: 

Väg/Gata och sträckning

Runebergsgatan 

Målning av gång- och cykelvägen

Rättarvägen

En ny gång- och cykelväg

Repslagaregatan

Breddning av gång- och cykelvägen

Runebergsgatan

Ett gupp vid Folkets park där gång- och cykelväg korsar gatan

Fruängsgatan sträckan Västra Kvarngatan – Västra storgatan

En gång- och cykelväg 

Två nya cykelparkeringar med tak och pump

Under 2016 planeras bygge av två cykelparkeringar med tak och cykelpump i centrum.

Ny belysning

Under 2016 planeras det för ny belysning på Oscarbergsvägen i Anderslund och på gångvägen i Kungshagen mellan Lennings väg och gångvägen vid Stadsfjärden. Dessutom planeras det för ny belysning på gång- och cykelväg Ö.Rundgatan sträcka: Stockholmsvägen-Lennings väg.

 

Asfaltering av gång- och cykelvägar:

Gång- och cykelväg längs Östra Rundgatan, sträcka: Lennings väg-Östra Stationsgatan

Bryngelstorp, sträcka: runt skolan

Oppeby, sträcka: gång- och cykeltunnel med infart från Oppeby gård

Gång- cykelväg Arnö, sträcka: Långsättersvägen-ICA Parkering, samt sträcka Långsättersvägen-Stentorpsvägen

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-08-18
Sidansvarig: Almir Malkoc
Mer info

Cykelkartan ovan visar gång- och cykelbanor i Nyköping. Den rödprickiga slingan på kartan visar banorna.