Fredman

Fredman är en verksamhet som erbjuder stöd till dig som använder våld mot andra familjemedlemmar.

Vi hjälper dig att förstå vad som är våld i en nära relation och hjälper dig att se de beteendemönster du har. Vi hjälper dig att förstå de känslor som orsakar och föregår våldet. Vi ger dig utrymme att bearbeta de känslor som våldet leder till och ger dig ett alternativ till våld.

Samtal hos Fredman

På Fredman erbjuder vi dig en möjlighet att genom samtal reda ut din situation. I lugn och ro får du prata om hur du känner dig. Det är kostnadsfritt att besöka oss. En första kontakt tar du genom att ringa eller skicka e-post.

Vi vänder oss till dig som:

• har svårt att hantera din ilska
• utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld

Vi erbjuder dig som utövar våld i nära relation:

• rådgivning, stöd och viss behandling
• krisbearbetning
• alternativ till våld
• behandling individuellt och/eller i grupp

Vad gör vi?

Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att det du säger i samtal med din behandlare inte lämnas ut till någon utomstående. Ingen registrering görs. Vi har däremot anmälningsskyldighet. Det innebär att om vi i samtal får veta något som gör att vi känner oro för ett barns situation, är vi skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten.

Vilka är vi?

Vi som jobbar på Fredman heter Anna-Karin Carlsson, Margaret Erikson, Stina Hälleblad, Hanna Peterson och Petra Pettersson.

HBT-certifierning

Fredman är en HBT-certifierad verksamhet.

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-04-05
Sidansvarig: Henrika Lundberg