Parkvillan och Grå villan

Serviceboendet Parkvillan är ett mindre flerfamiljshus. I huset finns tre lägenheter och ett gemensamhetshushåll.

Smågruppshemmet Parkvillan på HemgårdsomsrådetGrå villan har plats för en boende och ligger bredvid Parkvillan. Den boende har tillgång till Parkvillans gemensamhetsutrymmen.

Gemensamt ansvar

Personal och boende delar ansvaret för sysslorna i hemmet; städning, matinköp och matlagning.

Personal dygnet runt

Det finns tillgång till personal hela dygnet. På Grå villan finns tillgång till samma personal som på Parkvillan.

Aktiviteter

Runt huset finns stora grönytor med parkliknande karaktär, där de boende kan vistas och hjälpa till med trädgårdsarbete. Aktiviteter såsom kubbspel och midsommarfirande ordnas.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2013-03-21