Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal erbjuds dig som föräldrar som behöver hjälp att komma överens med din partner om vårdnad, boende eller umgänge för era barn. Samtalen är frivilliga och sker under sekretess. Samtalen registreras inte och inga journaler förs.

Tingsrätten kan ge familjerätten inom Nyköpings kommun i uppdrag att genomföra samarbetssamtal.

Avtal

Ni föräldrar som är överens eller som genom samarbetssamtal har kommit överens, har möjlighet att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för era barn. Dessa avtal ska godkännas av familjerättsenheten och blir då juridiskt bindande, vilket innebär att de har samma verkan som en dom utfärdad i domstol.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-03-30
Sidansvarig: Gabriel Billing
Mer info