Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Familjerätt

Familjerättsenheten erbjuder dig rådgivning i olika familjerättsfrågor till exempel om vårdnad, boende och umgänge för barn till föräldrar som separerat. Du kan få råd via telefon eller vid personligt besök.

Familjerättsenheten utreder dessutom frågor om vårdnad, boende och umgänge samt om adoption på uppdrag av tingsrätten. Vi fastställer faderskap, genomför samarbetssamtal och skriver avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnad, boende och umgänge

Om föräldrar inte kommer överens om vem som ska ha vårdnaden, var barnen ska bo eller hur umgänget med barnen ska fördelas, kan vi utreda frågorna efter remiss från tingsrätten.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-15
Sidansvarig: Gabriel Billing