Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Försäljning av tobak

Butiker som avser att sälja tobaksvaror ska anmäla sin försäljning till kommunen. Anmälan måste göras innan försäljningen startar.

Anmälan gör du på en anmälningsblankett som ska skickas till kommunen. Försäljningen får inte påbörjas förrän en anmälan har gjorts.

Exempel på tobaksvaror är:

- cigaretter

- cigarrer

- snus

- piptobak

- tobak till vattenpipa

Avgift för kommunens tillsyn

Kommunens kontroll av försäljningen kallas tillsyn. Tillsynen utförs av livsmedelsenheten i Nyköpings kommun. Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsynen. Nya avgifter gäller från 2013.

Villkor för försäljning av tobak

Tobak får inte säljas till personer under 18 år. Butiker som säljer tobak ska ha ett eget program för tillsyn, ett så kallat egenkontrollprogram. Syftet med egenkontrollen är främst att se till att butiken inte säljer till unga och att ge personalen den information som behövs för att de ska kunna följa lagen.  I egenkontrollen ingår också att kontrollera att tobaken har en varningsmärkning som följer lagen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-03
Sidansvarig: Jonas Björnfot