Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Försäljning av folköl

Försäljning av folköl

Folköl är öl vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. För att få sälja folköl i livsmedelslokaler krävs att försäljningen anmäls till miljönämnden vid kommunen enligt alkohollagen. Om det istället gäller servering av folköl kontaktar du kommunens alkoholhandläggare på Division Social Omsorg.

Anmälan om försäljning
Anmälan görs skriftligen på en anmälningsblankett som finns till höger i menyfältet. Försäljningen får inte påbörjas förrän en anmälan har skickats till kommunen. 

Avgift för kommunens tillsyn
En avgift för anmälan av försäljning av folköl tas ut på 900 kr. Ingen årsavgift tas ut för anmälningsåret. Timtaxa tas ut för den tillsyn som sker i samband med anmälan.

Kommunens kontroll av försäljningen kallas tillsyn. Tillsynen utförs av livsmedelsenheten i Nyköpings kommun. Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsynen. Årsavgiften vid försäljning av folköl är 900 kr. Läs mer om avgifterna i informationsbladet till höger.

Egenkontrollprogram
Enligt alkohollagen ska företag som säljer folköl ha ett eget program för tillsyn, ett s.k. egenkontrollprogram. Programmet ska bl.a. beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna. Egenkontrollen bör förvaras på försäljningsstället. Ni behöver inte skicka en kopia på egenkontrollen tillsammans med anmälan.

Villkor för försäljning av folköl

  • Folköl får inte säljas till personer under 18 år.
  • Det är bara tillåtet sälja folköl i en registrerad livsmedelsanläggning. Försäljning av folköl ska vara ett komplement till försäljning av matvaror. Det är till exempel inte tillräckligt att bara sälja godis, glass och kakor. Det ska finnas ett urval av mejeri, chark och torrvaror i sådan mängd att man kan göra i ordning en komplett måltid.
  • Enligt alkohollagen ska företag som säljer folköl ha ett eget program för tillsyn, ett s.k. egenkontrollprogram. I programmet ska det bl.a framgå rutiner för ålderskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.

Till höger hittar du mer information om vad som krävs för att sälja folköl, anmälningsblanketter samt en mall för egentillsynsprogram.

Om man bryter mot alkohollagen
Om man bryter mot alkohollagen kan kommunen skriva ett förbud att sälja folköl i sex månader, eller i tolv månader vid upprepad eller allvarlig överträdelse. Om det är för ingripande kan även en varning utfärdas.

Att sälja folköl till någon som inte fyllt 18 år eller att sälja folköl till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel är straffbart vilket innebär att du och din personal personligen kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är även straffbart att säja folköl utan att först ha anmält sig till kommunen eller fortsätter att sälja folköl trots att det finns ett försäljningsförbud.

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-03
Sidansvarig: Jonas Björnfot