Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Bassäng och spa

Bassängbad för allmänheten eller som annars används av många människor är anmälningspliktiga. Ni ska anmäla verksamheten minst sex veckor innan start eller förändring.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

 • simhallar
 • badtunnor
 • bubbelpool
 • terapi- eller rehabiliteringsbad
 • plaskdammar

Anmäl er verksamhet i god tid

Anmäl er verksamhet på denna blankett i god tid, senast sex veckor innan ni startar.

Bifoga följande uppgifter till anmälan:

 1. Beskrivning av verksamheten
 2. Skalenliga ritningar
 3. Ventilationsprotokoll med luftflödena angivna
 4. Vattenförsörjning och avloppshantering (till exempel kommunalt eller enskilt)
 5. Reningsanläggning
 6. Desinfektionsmetoder

Om ni överlåter, upphör med eller ändrar er verksamhet ska ni också anmäla det sex veckor innan ni genomför förändringen.

Avgifter för anmälan och tillsyn

Anmälningsavgiften är 5400 kronor för 1-4 bassänger och 7200 kronor för 5 eller
flera bassänger och baseras på kommunens taxa. Utöver det betalar du en årsavgift för vår tillsyn, som du kan läsa mer om i faktabladet här intill.

Vad ingår i avgiften?

Anmälningsavgiften och tillsynsavgiften motsvarar den tid vi handlägger ett ärende. I handläggningen kan ingå att registrera anmälan, kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-04-29
Sidansvarig: Anna Jonsson