Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Möt Nyköpings traineer

Under hösten 2014 inleddes den första omgången av Nyköpings kommuns traineeprogram. Här får du möta de fyra personer antogs och en av traineernas chef.

Namn: Anna Selander

Arbetar som: Chef på Kartenheten, Samhällsbyggnad

Hur har upplägget för traineeprogrammet sett ut hos er?

Vi har låtit vår trainee få testa olika arbetsuppgifter för att identifiera styrkor. Han har haft en mentor på varje område som stöd.

Vad får en trainee hos er på Kartenheten göra?

Vi har inte haft ett spikat program utan anpassat tjänsten efter kunskapsnivå och visat intresse.

Vad kan ni erbjuda en trainee?

Vår verksamhet är bred, här finns många olika områden att förkovra sig i. Vi jobbar nära Samhällsbyggnad, Tekniska divisionen och även nära politiken.

Vad tillför en trainee till er verksamhet?

Det är nyttigt med en nyutexaminerad akademiker som är uppdaterad inom området. Det är bra med någon som ställer frågor och ifrågasätter invanda arbetssätt.

Hur arbetar handledaren för att göra traineeprogrammet till en bra upplevelse för traineen?

Vi har försökt att hålla en god kommunikation så att de förväntningar som finns infrias, från båda håll.

Hur involverar ni traineen i verksamheten?

Vår trainee är en del av verksamheten. Han deltar vid relevanta arbetsmöten och har egen kontakt med de kunder som är aktuella för de projekt han deltar i.

Hur arbetar ni för traineens professionella och personliga utveckling?

Vi försöker anpassa svårighetsnivån och jobbar med ständig återkoppling av resultat.

 

Namn: Linda Fransson

Ålder: 26 år

Utbildning: Civilingenjör i ekosystemteknik

Arbetar som: Trainee på Tekniska divisionen inom miljöområdet

Varför sökte du en traineetjänst
i Nyköpings kommun?

Jag tänkte att det var ett bra sätt att få insyn och kunskap i hur en kommun fungerar samt hur en kommun arbetar med miljö och hållbar utveckling.

Vad var dina förväntningar på traineeprogrammet?

Mina förväntningar var att få ny kunskap och nya kontakter.

Berätta om din traineetjänst.

Jag sitter inom staben på Tekniska divisionen och är involverad i alla typer av miljöfrågor som rör divisionen. Tekniska divisionens verksamheter är renhållning, VA, kommunfastigheter och gata/park/hamn.

Arbetet är mycket varierande och lärorikt, jag har till exempel genomfört en bedömning och karakterisering av lakvatten, författat ett egenkontrollprogram samt närvarat vid tillsyn av olika anläggningar. Jag känner även att jag blir allt bättre på att hantera miljölagstiftningen.

Jag har även haft möjligheten att delta vid flera konferenser som handlat om miljö, avfall, energi och klimat. Kommunen har även i egen regi erbjudit en kurs i projektledning och en kommande i ledarskap. Jag trivs mycket bra, med engagerade handledare och trevliga kollegor.

Är du inblandad i något spännande projekt?

Just nu genomför jag en kemikalieinventering av hela Tekniska divisionen.

 

Namn: Natsnet Kiflemariam

Ålder: 23 år

Utbildning: Socionom

Arbetar som: Trainee på
Barn- och ungdomsenheten

Varför sökte du en traineetjänst
i Nyköpings kommun?

Jag kommer från Nyköping och fick höra av bekanta att det fanns en traineetjänst här och fick upp ögonen för vad det handlade om. Det var först efter intervjun som jag insåg möjligheterna med att ha denna tjänst.

Vad var dina förväntningar på traineeprogrammet?

Mina förväntningar var att utvecklas, helt klart! Jag hade som ambition att suga åt mig så mycket som möjligt och bottna i min roll i tjänsten.

Berätta om din traineetjänst.

Jag jobbar med barn och unga, håller och är med i utredningar och insatser, går på utbildningar, får handledning. Får också möjligheten att utvecklas inom andra intressanta områden såsom arbete med ensamkommande barn, där jag är med i utredningar på den sidan också. Det är många olika områden men som känns nyttigt för att hitta sin nisch.

 

Namn: Pablo Mazuelas Benito

Ålder: 27 år

Utbildning: Kandidatexamen inom Lantmäteri
och Masterexamen inom Geodesi
och Geoinformatik

Arbetar som: GIS-ingenjör på Kartenheten, Samhällsbyggnad

Varför sökte du en traineetjänst
i Nyköpings kommun?

Som nyutexaminerad och ny i Sverige var det mycket attraktivt att få börja med en traineeplats som skulle ge mig möjlighet att utbilda mig inom det kommunala området, ge erfarenhet inom mitt yrkesområde och ge möjlighet till fördjupning i olika projekt.

Vad var dina förväntningar på traineeprogrammet?

Mina huvudsakliga förväntningar med traineeprogrammet var att få kunskap om hur svenskt arbetsliv fungerar i allmänhet och det kommunala arbetslivet i synnerhet. Och att lära mig och få erfarenhet inom olika områden i mitt yrke. Efter att ha fått en mer heltäckande bild kan jag specialisera mig inom det område som passar mig bäst.

Berätta om din traineetjänst.

Jag arbetar på Samhällsbyggnad, inom kartenheten. Att arbeta på Samhällsbyggnad ger mig möjlighet att träffa olika enheter och med egna ögon se och vara med om olika projekt och insatser.

Kartenheten har många gemensamma projekt med andra avdelningar, vilket ger mig ett givande samarbete med andra medarbetare i och utanför Nyköpings kommun. Jag har deltagit i olika seminarier och kurser och har inte bara lärt mig nya arbetsuppgifter utan också vikten av en kommuns olika uppgifter.

Traineetjänsten ger mig också chansen att utvecklas i personliga projekt. Jag deltar i en svenskkurs för att förbättra min skriftliga och muntliga interaktion och snart kommer jag att utveckla mig inom databaser.

Jag trivs jättebra på jobbet. Jag är mycket nöjd med denna utmärkta möjlighet till utbildning och arbetslivserfarenhet och vill verkligen rekommendera andra nyutexaminerade att ansöka om en plats i Nyköpings kommun i framtiden.

Är du inblandad i något spännande projekt?

Ja, nu samarbetar jag med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Oxelösunds kommun, i flera projekt relaterade till naturvårdsplan och stränder i både fastland och skärgård. Med detta projekt har jag en mycket intressant möjlighet att se Nyköpings kommun samarbete med andra kommuner.

Ett annat projekt som jag var ansvarig för, bestod av att uppdatera besökskartorna för Nyköpings kommun till år 2015. I detta projekt kände jag ett stort ansvar, eftersom resultatet kommer att visas för ett stort antal människor med olika bakgrunder och från olika länder.

Jag känner mig mer och mer involverad i de olika projekt som uppstår på kartenheten och hoppas kunna bidra med mitt kunnande, min kreativitet och min energi i kommande projekt.

 

Namn: Stina Bäckström

Ålder: 24 år

Utbildning: Samhällsplanering,
Lunds Universitet, 3 år

Arbetar som: Trainee på Strategiavdelningen, Samhällsbyggnad

Varför sökte du en traineetjänst i Nyköpings kommun?

Det är få kommuner som erbjuder möjligheter till traineetjänster och eftersom jag ville jobba på en kommun blev jag nyfiken. Det visade sig vara ett bra beslut.

Att jobba i en politiskt styrd organisation är utvecklande och spännande och Nyköping är en bra kommun att komma till som nyutexaminerad. Den är lagom stor, det är relativt lätt att få överblick över kommunens arbete, vilket jag tror kan vara svårare i en större stad.

Vad var dina förväntningar på traineeprogrammet?

Att få en gedigen introduktion till vad ett arbete i en politiskt styrd organisation innebär och att utveckla och fördjupa mina intresseområden inom samhällsplanering för att hitta just min spetskompetens på området.

Berätta om din traineetjänst.

Jag är trainee på Samhällsbyggnads strategienhet, som arbetar med övergripande strategiska frågor som berör utvecklingen i kommunen. Min huvudsakliga inriktning är översiktlig planering och på min enhet arbetar vi mot långsiktiga mål som bland annat en hållbar utveckling och förbättrad medborgarkommunikation.

Är du inblandad i något spännande projekt?

Flera stycken. De stora projekt jag är involverad i just nu är framtagandet av kommunens nya Transportplan, utvecklingen kring promenadstråket vid Nyköpingsån och planeringen av vårt nya Resecentrum.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-02-27
Sidansvarig: Anders Stenberg