Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Feriepraktik - för arbetsgivare

Feriepraktik kan sökas av ungdomar i årskurs 9 och i gymnasiet årskurs 1 och 2, som är skrivna i Nyköpings kommun. Ungdomarna uppmanas att söka sommarjobb i första hand.

Feriepraktikplatserna erbjuds i kommunens verksamheter och i föreningar. Campus Nyköping ansvarar för feriepraktiken och har kontakten med både ungdomarna och de verksamheter som erbjuder platser. Ungdomarna får betalt under praktiktiden.

Feriepraktikant - "det lilla extra"

En feriepraktikant ska inte ersätta den ordinarie personalen. Praktikanten är i stället en extra hand - en person som utför det där "lilla extra", som i vanliga fall inte hinns med.

Praktikperioder

Feriepraktiken pågår oftast i 3-4 veckor och ungdomarna jobbar ca fem timmar om dagen. De ungdomar i årskurs 9 som erbjuds feriepraktik arbetar i 3 veckor

Att ta emot en praktikant

För att introducera praktikanten på arbetsplatsen och leda honom eller henne under praktikperioden utser arbetsplatsen en handledare. Du som är handledare blir feriepraktikantens stöd och förebild och kanske hans eller hennes första möte med arbetslivet. Att som feriepraktikant komma till en okänd arbetsplats med nya människor kan kännas ganska nervöst - därför är det viktigt att få en bra start.

Intresseanmälan och matchning

Anmälan av platser startar 1 mars och avslutas 15 april, besked om praktikanter mailas löpande vartefter matchning blir klar.

Feriepraktikplatserna kommer att finnas i kommunens verksamheter och i föreningar. Campus Nyköping ansvarar för feriepraktiken och har kontakten med både ungdomarna och de verksamheter som erbjuder platser. Anmälningar om att ta emot praktikanter sker direkt på webben och själva platsmatchningen sker också direkt på webben.

Frågor och svar

Får feriepraktikanten ta ledigt?

Ja, feriepraktikanten får ta ledigt men ska prata med dig innan. Ingen lön ges för lediga dagar.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Hur rapporteras feriepraktikantens tid in?

Feriepraktikanten har fått en tjänstgöringsrapport som hon/han fyller i. Du som handledare ska skriva på den innan den skickas in till oss. Läs mer i information inför feriepraktik nedan.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Hur ser feriepraktikantens försäkring ut?

Feriepraktikanterna täcks av en kollektiv försäkring via Nyköpings kommun, se Olycksfallsföräkring

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Prioriterade grupper?
 • Studerar på Vård- och omsorgsprogrammet årskurs 1 och 2
 • Inte haft feriepraktik tidigare
 • Studerar på Introduktionprogrammet Språkintroduktion. Asylsökande elever måste ha fått "AT-UND”(bevis på att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd) och därefter ett samordningsnummer för att kunna erbjudas feriepraktik. 

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Registrera ditt arbetsställe

Du som arbetsgivare registrerar ditt arbetsställe och dina praktikplatser direkt i praktikdatabasen.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Vad gäller när feriepraktikanten är sjuk?

Kom överens med feriepraktikanten om vem hon/han ska ringa vid sjukanmälan. Ingen sjukersättning betalas ut till feriepraktikanten.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Vad gäller om jag som handledare blir sjuk eller är frånvarande?

Om du som handledare inte finns på plats och inte är kontaktbar innan eller under feriepraktiken är du ansvarig för att någon annan tar kontakt med feriepraktikanten.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Vad gör jag om feriepraktikanten inte kommer?

Ring feriepraktikanten och hör om det blivit något missförstånd eller om något hänt. Om du inte får tag i praktikanten eller att hon/han inte visar intresse för feriepraktiken ring eller maila då feriesamordnaren.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Vad har feriepraktikanten för lön och när utbetalas den?

Sommaren 2015 var lönen 63 kr/tim för de under 18 år och 77 kr/tim för de som fyllt 18 år (+ semesterersättning 12%). Den högre ersättningen gäller från och med månaden efter det man fyllt 18 år. Lönen utbetalas runt den 26:e, månaden efter feriepraktikens slut.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Vilka datum omfattar perioderna?

 

 • Gymnasiet Period 1: 
 • Gymnasiet Period 2: 
 • Gymnasiet Period 3: 
 • Vård och omsorg, period 1 : 
 • Vård och omsorg, period 1: 
 • Teater Sörmland: 
 • Årskurs 9, period 1: 
 • Årskurs 9, period 2: 
 • Årskurs 9, period 3:

 

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Vilken arbetstid har feriepraktikanten?

Arbetstiden är i regel 5 timmar per dag plus lunchrast på 30 till 60 minuter. Ni sätter tillsammans arbetstiden. Vid arbete vardagar efter klockan 19.00 eller helger så meddela oss i förtid för godkännande.

Adress

Telefon

E-post

Webbplats

Filer

Länkar

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-03-07
Sidansvarig: Robert Karlsson