Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Dukat bord

Det ska vara lätt att göra rätt. Nu inför Nyköpings kommun Dukat bord för företag med komplexa ärenden. Varje torsdag mellan kl 8-10 kan företagare träffa handläggarna för olika myndighetsområden för att få diskutera sitt ärende.

Det sparar tid, underlättar handläggningen och ökar både företagets och handläggarnas förståelse för vad ärendet handlar om. En slags snabbservice för företagare med ärenden som kräver olika typer av tillstånd och ansökningar. Målet är att utveckla företagsklimatet och förkorta processerna.

Representanter för Bygglov- och Miljöenheten, Sociala divisionen med serveringstillstånd, Räddningstjänsten och Näringslivsenheten deltar i mötet. Ett mycket enklare sätt att möta rätt kompetenser än att ringa runt till olika enheter för att ta reda på vad de olika myndigheterna kräver för tillstånd. 

I våras hölls ett första möte för krögare som var intresserade av uteserveringar som kräver speciella tillstånd. Mötet lockade drygt tjugo företagare. Då deltog en representant från Tekniska divisionen, Gatuavdelningen bland annat, tillsammans med handläggare för livsmedel och alkoholservering.

Vill du boka ett möte till Dukat Bord?

Tider erbjuds varje torsdag mellan kl 8-10. Kontakta naringsliv@nykoping.se eller ring En väg in, tel 0155-24 81 50.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-09-08