Kvalitetssäkring i föreningslivet

Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun beslutade under 2005 att samtliga bidragsberättigade föreningar i kommunen ska arbeta med att kvalitetssäkra sin verksamhet.

Som hjälp till föreningarna finns ett underlag som senast reviderats under hösten 2009. Länk till diskussionsunderlag för föreningsbidrag.

Alla föreningar ska årligen redovisa hur man jobbar med kvalitetssäkringen, gärna genom ett avsnitt i sin verksamhetsberättelse.

Varje förening utgår ifrån sin egen verksamhet och kvalitetssäkrar den utefter de förutsättningar som råder. Man utgår självklart från befintliga policys och riktlinjer inom föreningen. Underlaget till höger visar vilka områden som kommunen vill ha med förutsatt att det är applicerbart på respektive verksamhet.

Rubrikerna i underlaget är:

Droger

  • Alkohol
  • Tobak
  • Narkotika
  • Doping

Etik och moral

  • Integration/segregation
  • Våld
  • Mobbing
  • Fair Play/Vett & Etikett
  • Trafiksäkerhet
  • Miljö


Under relaterad information till höger kan ni också hitta ett bra exempel på en väl genomarbetad Kvalitetspolicy, från Tystberga GIF.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2014-04-15
Sidansvarig: Lars Persson