Lokala Säkerhetsnämnden

Den lokala Säkerhetsnämnden har till uppgift att ge allmänheten insyn i säkerhetsarbetet i de kärntekniska anläggningarna på Studsvik.

Arbetsuppgifter

Lokala Säkerhetsnämnden vid Studsvik ska särskilt följa anläggningens kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete.

Nämnden ska också inhämta information om dels det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid Studsvik och dels planeringen av beredskapen mot kärntekniska olyckor vid anläggningen.

Ytterligare arbetsuppgifter

- är att ställa samman material för information om säkerhets- och strålskyddsarbetet och beredskapsplaneringen. Och att svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av beredskapen mot kärntekniska olyckor. Vid nämndens sammanträden deltar en representant från Studsvik.

Personal från den kärntekniska anläggningen på Studsvik förser nämnden med erforderlig information.

Protokoll, reserapporter och oganisation

Information som till exempel protokoll, nämndens arbetsuppgifter och organisation hittar du i högermenyn.

Sammanträden 2016

Datum Tid Lokal
12 februari kl. 09:00 Stadshuset, sal B
13 maj kl. 09:00 Studsvik
16 september kl. 09:00 Stadshuset, sal B
9 december kl. 09:00 Stadshuset, sal B

 

Observera att tiderna är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-01-14
Sidansvarig: Gunbritt Lindfors