Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet och vårdgivare för elevhälsan. 

Nämnden godkänner fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ger bidrag till dessa samt utövar tillsyn över verksamheten. Nämnden ger bidrag också till fristående grundskola.

I nämndens ansvar ingår myndighetsutövning och övriga huvudmannaskapsfrågor som förekommer inom nämndens ansvarsområde.

Detta är nämndens ansvarsområde:

  • Förskola
  • Annan pedagogisk verksamhet
    (Pedagogisk omsorg, Natt- och helgomsorg)
  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Elevhälsa
  • Frivillig musikundervisning

Barn- och ungdomsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten

Sammanträdesdagar 2017

Datum Tid Lokal
7 februari kl. 13.30 Stadshuset, sal B
21 mars kl. 13.30 Stadshuset, sal B
18 april kl. 13.30 Stadshuset, sal B
30 maj  kl. 13.30 Stadshuset, sal B
29 augusti  kl. 13.30 Stadshuset, sal B
26 september kl. 13.30 Stadshuset, sal B
24 oktober kl. 13.30 Stadshuset, sal B
28 november kl. 13.30 Stadshuset, sal B

 

Observera att tiderna är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Handlingar till nämndens sammanträden finns i stadshusets reception.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-21