Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och de ledamöter som väljs dit är direktvalda av dig som invånare i kommunen.

Kommunfullmäktige utser de personer som ska sitta i kommunstyrelsen och i de olika nämnderna. Fullmäktige beslutar också i de ärenden som är av principiell karaktär eller annars av större vikt för kommunen som till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Det finns 61 ledamöter i Kommunfullmäktige. Mandatfördelningen ser ut så här för mandatperioden 2014 - 2018.

  • Socialdemokraterna 22
  • Moderaterna 14
  • Miljöpartiet 6
  • Centerpartiet 5
  • Liberalerna 3
  • Kristdemokraterna 2
  • Vänsterpartiet 3
  • Sverigedemokraterna 6

Allmänhetens frågestund - en möjlighet att påverka

Vid varje sammanträde avsätts första 30 minuterna för allmänheten. Här kan du som medborgare ställa frågor till politikerna och kanske ifrågasätta beslut eller kvalitet på de tjänster kommunen tillhandahåller. Eller ge beröm! Frågorna ska beröra kommunalt beslutsfattande och förvaltning.

Sammanträdesdagar 2017

Datum Tid Lokal
14 februari kl 19.00 Stadshuset sal A
14 mars kl 19.00 Stadshuset sal A
4 april kl 19.00 Stadshuset sal A
9 maj kl 19.00 Stadshuset sal A
13 juni kl 19.00 Stadshuset sal A
12 september kl 19.00 Stadshuset sal A
10 oktober kl 19.00 Stadshuset sal A
24 oktober kl 19.00 Stadshuset sal A 
14 november kl 19.00 Stadshuset sal A
12 december kl 19.00 Stadshuset sal A
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-09
Sidansvarig: Anna-Karin Lindblad