Bred verksamhet för våldsutsatta

Stiftelsen OLA tar över och utvecklar verksamheten för våldsutsatta i nära relationer. Nytt är att hjälpen omfattar fler än kvinnor och barn, exempelvis personer i samkönade relationer, män som utsätts för relationsvåld och personer med missbruksproblem.

Kommunen avser att teckna avtal med ett bolag som Stiftelsen OLA ska nybilda. Bolaget planerar att börja driva verksamheten från 1 januari 2011 i Nyköping, på uppdrag från Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Särskilt fokus läggs på:

  • Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck
  • Äldre och personer med funktionshinder
  • Personer som utsätts för våld i samkönade relationer
  • Personer med utländsk bakgrund
  • Personer med missbruks- eller beroendeproblem
     

– Nu kommer vi att kunna hjälpa alla som utsätts för hot och våld i nära relationer. Det är vårt ansvar och uppdrag som kommun. Tidigare har vi i stort bara kunnat erbjuda hjälp till kvinnor och barn. Nu kan vi även hjälpa våldsutsatta i samkönade relationer, män som utsätts för relationsvåld och personer som har ett pågående missbruk, säger Göran Hagberg, ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Verksamheten kommer att vara kostnadsfri för den som söker hjälp.

Det kommer att finnas möjlighet för grannkommuner att köpa platser vid behov.

Stiftelsen OLA har valts ut i en upphandling i konkurrens med företaget Attendo Individ Familj AB i Stockholm. Kommunens bedömning är att den antagna leverantören kan garantera hög kvalitet till ett förmånligt pris och därför föll valet på dem.

Anledningen till att en upphandling gjordes av verksamheten var just att Social- och arbetsmarknadsnämnden sökte en utförare som kunde ta ansvar för alla våldsutsatta grupper. Kommunen är också skyldig enligt lag att upphandla köpta tjänster.

Mer information

Göran Hagberg
Ordförande i Social och arbetsmarknadsnämnden
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 89 83

Stiftelsen Ola http://www.stiftelsenola.se/

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2010-08-11
Sidansvarig: Göran Hagberg