Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter - judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar - har från och med den 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Lagen säger att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur samt ha rätt till delaktighet och inflytande i sina frågor.

Nationell minioritet i Nyköpings kommun
Du som tillhör en nationell minoritet har rätt till modersmålsundervisning i skolan även om du inte talar språket hemma varje dag.
Läs om modersmålsundervisning i Nyköpings kommun.

Det finns ett antal utförare av hemtjänst som talar finska.
Alla utförare inom kommunen hittar du här.  

Det har även fattats att beslut om att en avdelning på ett äldreboende i Nyköpings kommun ska ha finsktalande personal. 

Mer information om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om arbetet.

Där hittar du även lagtexten på alla minoritetsspråk.

Mer information hittar du även på:
www.minoritet.se
www.sprakradet.se
 


Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-21
Sidansvarig: Caroline Svensson