Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Förebyggande arbete mot dopning

I Nyköping finns ett samverkansarbete mellan gym, polis, Sörmlandsidrotten, Länsstyrelsen och kommunen när det gäller att förebygga dopning. Det finns sedan 2014 ett lokalt nätverk som kallas PRODIS (Prevention mot dopning i Sverige).

Nätverket arbetar efter en nationell modell som heter 100 % ren hårdträning. Den syftar till att minska användningen av och tillgång till Anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningarna genom förebyggande arbete.

Grunden i modellen är:

 • Samverkan
 • Utbildning
 • Diplomering

För att ett gym ska kunna diplomeras och bli ett så kallat 100 % GYM är kriterierna att träningsanläggningen har:

 • utsett PRODIS-ombud
 • kontinuerlig utbildning av personal (minst EN utbildad)
 • aktivt arbetar med den gemensama policyn och en handlingsplanen 
 • ett samarbete med polisen. Föreningsdrivna träningsanläggningar ska även ha ett samarbete med Sörmlandsindrotte

14 träningsanläggningar i nätverket
I dagsläget har 14 träningsanläggningar och två högstadieskolor anslutit sig till Nyköpings PRODIS-nätverk och arbetar enligt modellen 100% ren hårdträning (de fetmarkerade är diplomerade anläggningar):

 • Gumshallen
 • Friskis och svettis
 • Hälsomagasinet
 • Medley, Oxelösund
 • PT-Kruse
 • Sunlight hotel conferense & spa
 • Nordic Wellness, City
 • Nordic Wellness, Rosvalla
 • Curves
 • World class
 • Medley Nyköping
 • Itrim
 • Puls och träning, Oxelösund
 • Fitness 24 seven

Gemensam plattform

Träningsanläggningarna har en gemensam policy och handlingsplan för att förebygga dopning. Policyn innehåller mål och ställningstagande mot dopning och utgör en gemensam plattform för träningsanläggningarna som ingår i PRODIS-nätverket. Policyn finns att ladda ner till höger på sidan. 

Handlingsplanen beskriver hur det förebyggande arbetet ska gå till och hur träningsanläggningarna kommunicerar och når ut till anställda och medlemmar.

Planen beskriver också hur anläggningen ska agera vid misstanke om bruk eller hantering av dopningsmedel och hur samverkan med polisen ser ut.

Utbildning 

Varje år arrangeras en grundutbildning om dopning och förebyggande arbete, vilken alla PRODIS-ombud och gympersonal som arbetar mer än 20 timmar/vecka ska gå. Även andra aktörer inom exempelvis skola, socialstjänst, polis och föreningar bjuds in. Årets PRODIS-utbildning sker den 9 maj på Campus Nyköping. Inbjudan och program finns till höger på sidan och anmälan görs via DENNA LÄNK. Utbildningen kostar 250 kr (inkl moms) och sista dag för anmälan är 3 maj. Det går bra att endast komma på AAS-föreläsningen. Föreläsningen är kostnadsfri och anmälan görs via samma länk. 

Uppmärksamhetsvecka mot dopning

Vecka 41 varje år arrangerar det nationella PRODIS-nätverket och Folkhälsomyndigheten en uppmärksamhetsvecka mot dopning. De lokala PRODIS-nätverken erbjuds att delta genom att göra aktiviteter och jippon i sin egen kommun, offentligt, i media och/eller på respektive träningsanläggning.

Nyköpings nätverk har deltagit i kampanjen dels genom informationsinsatser och tävlingar på anläggningarna och dels via aktiviteter på skolor. Nyköpings kommun har tillsammans med Sörmlandsidrotten och polisen bjudit in högstadieföräldrar och idrottsledare till kvällsföreläsningar om dopning och kosttillskott.

Stöd, råd och behandling

Dopningsmottagning i Örebro

I Sverige finns det en specialiserad dopningsmottagning och den ligger i Örebro. Om du eller någon du känner har problem med anabola androgena steroider kan du vända dig dit. Läs mer om dopningsmottagningen i Örebro här

Dopingjour

Har du frågor om fysiska biverkningar och/eller mår psykiskt dåligt kan du anonymt kontakta den nationella Dopingjouren via telefon 020-546 987 eller via deras frågelåda på Dopingjourens webbplats.

Hjälp och stöd i Nyköping

För dig som har frågor om drogmissbruk, är inne i ett drogmissbruk och/eller är anhörig till någon som missbrukar erbjuder Nyköpings kommun olika former av kostnadsfri hjälp och stöd.

Du kan ringa anonymt till kommunens mottagningsgrupp om du har frågor om beroende och missbruk, telefonnummer 0155-24 80 37.

Du kan också besöka Öppenvårdsenheten som kan hjälpa dig hitta rätt form av hjälp (ej anonymt vid besök). Boka tid på telefon 0155-45 75 59.

Är du 20 år eller yngre kan du kontakta kommunens Ungdomsstödjare.

Det är inte bara den person som missbrukar som kan drabbas negativt, utan även de i personens närhet. Du som är anhörig till missbrukare kan kontakta Anhörigcenter i Nyköping. På Anhörigcenter finns både personligt samtalsstöd och andra anhöriga att prata med - personer som befinner sig i liknande situation som du. Läs mer om Anhörigcenter här.

Vårdcentral – om hjälpen inte är akut

Om du har besvär med fysiska biverkningar och/eller behöver psykiatrisk hjälp som inte är av akut karaktär, kontakta i första hand din vårdcentral och husläkare för eventuell remiss till specialistläkare.

Det är viktigt att du berättar vilka preparat du tagit och när, så att du får rätt och effektiv hjälp. Kontaktuppgifter hittar du via Landstinget Sörmlands webbplats.

Vem dopar sig?

Enligt Folkhälsomyndighetens undersökningar dopar sig över 10 000 svenskar regelbundet. Polisens och tullens beslagtagna dopningsmedel pekar på minst 30 000 användare i Sverige.

Bruk av AAS är vanligast i åldrarna 18-35 år och debuten sker ofta i 20- årsåldern. De flesta användarna tränar på gym. Det är inte ovanligt att de personer som styrketränar och missbrukar dopningsmedel även missbrukar andra former av narkotika och läkemedel.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-01
Sidansvarig: Emelie Nisu