Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Alkoholförebyggande arbete i Nyköping

Det förebyggande arbetet för att minska konsumtionen av alkohol sker främst inom skola, socialtjänst, räddningstjänst och fritidsverksamhet. Det sker ofta i samverkan med polis, landsting, länsstyrelse och föreningar/organisationer.

Tidiga insatser riktade till föräldrar förekommer inom förskola och på familjecentralerna i Brandkärr och på Arnö.

Tillsyn av verksamheter med alkoholförsäljning

För att (bland annat) begränsa tillgängligheten av alkohol gör kommunen tillsyn på de ställen som säljer alkohol. Miljöenheten utför tillsyn av försäljning av folköl i butiker och kommunens alkoholinspektörer gör tillsyn på krogar och verksamheter med tillfälliga serveringstillstånd. Tillsynen omfattar bland annat åtgärder för att förhindra försäljning respektive förtäring av alkohol bland minderåriga (åldersbegränsning).

Utbildning och samverkan med krögare

Kommunens alkoholinspektörer erbjuder årligen utbildningen "Ansvarsfull alkoholservering" för restaurang- och serveringspersonal. Alla som har serveringstillstånd måste ha gått utbildningen. Utbildningen syftar till att förebygga och minska alkoholservering till ungdomar och till märkbart påverkade gäster.

Alkoholinspektörerna erbjuder årligen också "krögarträffar" som syftar till att ge information och utbyta erfarenheter mellan krögare.

Fritid och föreningsliv

För att kommunen ska bevilja föreningsbidrag krävs att föreningen har gjort en så kallad kvalitetssäkring av sin förening. Det innebär att de ska ha diskuterat tolv olika punkter, varav alkohol är en. Det kan till exempel vara hur föreningen agerar om en minderårig dricker alkohol.

Föreningen Ung kraft arrangerar löpande olika drogfria evenemang för ungdomar, föreningen bjuder även in föräldrar för att bland annat diskutera alkohol.

Utbildningen "Bättre fest"

Sedan 2009 deltar elever i årskurs två på gymnasiet i utbildningen "Bättre fest". Det är en del i kommunens brottsförebyggande arbete och syftar till att reda ut frågorna: Hur är en perfekt fest? Hur ska en kväll på krogen bli lyckad? Vad är krogägarens uppdrag? Vilka lagar och regler gäller för kroggäster? "Bättre fest" arrangeras på alla gymnasieskolor, en polis och en ordningsvakt håller i diskussionerna.

Polisen ingriper - Kronobergsmodellen

Kronobergsmodellen är en nationell utvärderad metod som innebär att polisen ingriper mot berusade ungdomar på stan, häller ut alkoholen och kontaktar de omyndiga ungdomarnas föräldrar. En annan åtgärd i modellen är att identifiera och ingripa mot kända langare. Arbetet sker i samverkan med Socialtjänsten, som utbildats i metoden.

Temakvällar om tonårsliv

Årligen arrangerar kommunen - tillsammans med polisen - temakvällar för högstadieföräldrar. Ett återkommande tema är alkohol, där föräldrar bland annat får tips och verktyg för att bemöta sina barn i denna fråga.

Föräldrastödsmetoden EFFEKT

Nyköpings högstadium ska till hösten införa EFFEKT på sina föräldramöten. Det är en nationell utvärderad föräldrastödsmetod för att minska alkoholkonsumtionen bland unga genom att påverka vuxnas förhållningssätt. Utbildad personal föreläser och håller i diskussioner om alkohol på befintliga föräldramöten. Tolv personer på Nyköpings högstadium och en ungdomsstödjare har utbildats. 

Drogplan och ANDT-plan

Med syftet att förebygga, upptäcka och ingripa mot användning och missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak har alla högstadieskolor och gymnasieskolor i Nyköping arbetat fram en ANDT(Alkohol Narkotika Droger Tobak)-plan och en drogplan. Båda planerna innehåller en kombination av tydliga regler, konsekvenser och stöd för att förhindra användning av alkohol, narkotika och dopning. Skillnaden är att högstadieskolornas ANDT-plan även omfattar tobak.

Stoppa langningen

Nyköpings kommun har i flera år deltagit i kampanjen TÄNK OM som tagit fram mycket information om hur föräldrar kan förhålla sig till ungdomar och alkohol. Sedan 30 juni 2016 finns inte kampanjen längre, men det preventiva arbetet fortsätter på annat sätt. På Tonårspalören  finns information, tips och råd.

Stöd vid missbruksproblem

Nyköpings kommun erbjuder olika former av stöd för personer med beroende- eller missbruksproblem och till anhöriga. Läs mer om vilket stöd du kan få här och här.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-21
Sidansvarig: Emelie Nisu