Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Medborgarundersökning

Vad är din åsikt om äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur ser du på kontakten med kommunen? Det är frågor som ställs till 1 200 slumpvis utvalda medborgare i Nyköpings kommun av SCB. 

Nyköpings kommun beställer enkäten av SCB (Statistiska Centralbyrån) och den görs varje år som en del i kommunens kvalitetsarbete.

Medborgarundersökning 2016

Under hösten 2016 skickar SCB ut enkäten. Är du en av de 1 200 utvalda får du ett brev med posten. Du kan sedan välja att fylla i enkäten på papper eller på webbadressen som nämns i brevet. Dina svar är anonyma. Vi ber dig som får enkäten att svara eftersom svaren ger oss viktig information i den fortsatta förbättringen av Nyköping.

Medborgarundersökning 2015 – svar på synpunkter

De som svarade på enkäten 2015 fyllde i fasta svarsalternativ men det gick också att skriva fria synpunkter. Vi fick in 300 synpunkter. Ett stort tack till er som visat ert engagemang och avsatt tid till att ge oss dessa synpunkter!

Vad de flesta synpunkter handlar om

  1. Trafik (35 synpunkter)
  2. Stadsmiljö (33 synpunkter)
  3. Parkering (33 synpunkter)
  4. Kollektivtrafik (30 synpunkter)

Bostäder, cykling, flyktingar, kultur och fritid, landsbygden, skola, kommunalt styre, återvinning, äldreomsorg och beröm är andra områden för synpunkterna.

Svar på synpunkterna

Vi har läst alla synpunkter och sammanställt svar till dem. Svaren är gemensamma för varje ämnesområde. Vi har tagit ställning till alla synpunkter om just det ämnet och ger ett samlat svar på allt kring det.

Smakprov ur svaren

  1. Trafik: synpunkterna handlar bland annat om halkbekämpning och snöröjning. Utdrag ur svaret om trafik: vi använder en ny typ av grus på cykelbanorna som inte orsakar punktering på däcken. Vi har börjat använda saltlake för att ta bort is på cykelbanorna vilket gett en positiv effekt.
  2. Stadsmiljö: synpunkterna handlar bland annat om utbud och önskemål om längre öppettider. Utdrag ur svaret om stadsmiljö: det är mycket roligt att många av er vill ha ett levande centrum med kvällsöppna affärer, fik och restauranger! Kommunen kan inte bestämma över privata affärsidkares öppettider men vi jobbar mycket aktivt för att underlätta för både befintliga näringsidkare och de som vill etablera sig här.
  3. Parkering: synpunkterna handlar bland annat om att det är för få P-platser i centrum. Utdrag ur svaret om parkering: vi inventerar antalet lediga P-platser i stan två gånger per år. Inventeringarna visar att runt hälften av parkeringsplatserna var lediga. P-platser där det ofta finns lediga platser.
  4. Kollektivtrafik: synpunkterna visar bland annat önskemål om bättre pendling och fler tåg till och från Nyköping. Utdrag ur svaret om kollektivtrafik: från december 2016 kommer avgångarna mellan Nyköping och Stockholm att bli fler. Det blir timmestrafik under vardagarna och sju avgångar per riktning och dag på lördagar och söndagar. Ett nytt pendlarkort införs hösten 2017. Pendlarkortet kommer att gälla för både regionaltåg och lokaltrafiken för att underlätta byten under resan.

Vi kan svara dig på frågor om svaren på synpunkterna:

Joel Lundgren, nämndsekreterare
joel.lundgren@nykoping.se, 0155-24 8316

Therese Sjödin, kommunsekreterare
therese.sjodin@nykoping.se

Caroline Svensson, utskottssekreterare/handläggare
caroline.svensson@nykoping.se, 0155-24 83 06

Mega Söderström Skott, nämndsekreterare
mega.soderstrom.skott@nykoping.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-08-30
Sidansvarig: Elisabeth Barkefors