Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunala Anhörigrådet

Kommunala Anhörigrådet (KAR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig infomation mellan representanter för anhörigas organisationer och kommunens styrelser och nämnder.

KAR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Samråden, överläggningarna m.m handlar om frågor som rör stöd till anhöriga och de sociala stödverksamheter som görs av frivilliga hos äldre och funktionshindrade i eget eller särskilt boende.

Kommunala Anhörigrådet väljs för en period om 4 år och består av 4 politiker utsedda av kommunfullmäktige och 7-10 representanter från lokala frivilligorganisationer.

KAR har fyra sammanträden per år och även fyra sammanträden för arbetsutskottet. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Om du vill ha mer information om rådet ta gärna kontakt med någon av representanterna i KAR. Du finner dem under "sök politiker" i kontaktrutan här till höger

Organisationer som är representerade i Anhörigrådet

Nyköpings Demensförening
FUB
Föreningen AMD
Hjortensbergskyrkan
IFSAP
Röda Korset
SPES Sörmland
Svenska kyrkan 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-10-11
Sidansvarig: Ellinor Eriksson