Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. 

KPR väljs för en period om fyra år och består av 4 politiker utsedda av kommunfullmäktige och 15 personer valda från de olika pensionärsorganisationerna.

KPR har fem sammanträden per år och även fem arbetsutskottssammanträden. Arbetutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Om du vill ha mer information om rådet ta gärna kontakt med någon av representanterna i KPR. Du finner dem under "sök politiker" i kontaktrutan här till höger

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-10-11
Sidansvarig: Ellinor Eriksson