Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta

Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta (KRF) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för handikapporganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

KRF väljs för en period om fyra år och består av 4 politiker utsedda av kommunfullmäktige och 10-14 personer valda från de olika handikapporganisationerna. KRF är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Rådet har fyra sammanträden per år och fyra arbetsutskottssammanträden. Arbetutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Om du vill ha mer information om rådet ta gärna kontakt med någon av representanterna i KRF. Du finner dem under "sök politiker" i kontaktrutan här till höger

Föreningar som är representerade i rådet:

Demensföreningen

DHR

Diabetesföreningen

Föreningen för barn, unga och vuxna med funktionsstörning (FUB)

HjärtLungsjukas Förening (HLF)

Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Intresseförbundet för schizofreni (IFSAP)

Neuroförbundet

Parkinsonföreningen

Psoriasisföreningen

Reumatikerföreningen (R)

RPT

SimSällskapet för Handikappade i Nyköping

Synskadades Riksförbund (SRF)

 

Organisationerna kan nås via:

Handikappalliansen Ideellförening Nyköping

Tfn: 0155-21 20 35

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-12
Sidansvarig: Ellinor Eriksson