Studerande på Campus Nyköping

På den här sidan finns information för dig som studerar på Campus Nyköping.

Schema

Gör så här för att se ditt schema:  

  • Klicka på TimeEdit webb
  • Skriv "Campus Nyköping" i rutan som kommer upp
  • Välj "Campus Nyköping" [ se ] (ej test)
  •  Välj "Student"
  •  Välj "Schema enstaka kurser"

Bibliotek

Behöver du hjälp med informationssökning i olika databaser eller med att hitta kurslitteratur? Ta i så fall kontakt med biblioteket på Campus Nyköping eller stadsbiblioteket. Dessa två bibliotek bildar tillsammans "Studiebiblioteket" och är tänkt som hjälp för alla vuxenstuderande i Nyköping oavsett utbildningsnivå.

Studiebiblioteket på Campus Nyköping, plan 2, är bemannat må-fr kl 10.00-12.00, övrig tid hänvisas till stadsbiblioteket på Culturum.

Läs- och skrivstöd

Campus Nyköping erbjuder dig som studerar på grundläggande- och gymnasial nivå stöd och hjälp:

  • Du får genom samtal och tester förståelse för dina svårigheter.
  • Du arbetar efter en individuell plan i din egen takt.
  • Du tränar med moderna material och dataprogram.
  • Du övar dig med lärarens hjälp att ta eget ansvar för din språkutveckling.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen för mer information.

Studiecenter-studerandestöd

Du som studerar på sfi, grundläggande, gymnasial eller Ky/Yh-nivå har möjlighet att få handledning av lärare och utföra enskilda studieuppgifter i en "tyst" studiemiljö.

Studiecentret ligger i biblioteket på plan 2

Distansstudier

Alla som distansstuderar är välkomna att utnyttja lokalerna på Campus Nyköping. Här finns det utmärkta möjligheter att studera i en lugn miljö mitt i centrala Nyköping.
För att få tillgång till lokalerna behöver du ett passerkort. Kortet får du i receptionen på Campus Nyköping.

Passerkort

Du som studerar på andra tider än dagtid (08.00-17.00), behöver ett passerkort för att få tillgång till lokalerna på Campus Nyköping. Du får kortet av din lärare eller via receptionen. Förlorat kort debiteras med 100 kr. Kortet återlämnas till receptionen när du avslutat dina studier.
Du som studerar på dagtid,behöver inget passerkort.

Övrigt 

På sidan A-Ö om Campus Nyköping finns det mycket praktisk information som är bra att känna till.

 

Uppdaterad: 2014-09-19 | Pia Wibom

Dela med dig

Campus Nyköping