Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning ska ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande gymnasieskolans utbildning.

Utbildningarna är en möjlighet för dig som har kort tidigare utbildning och

  • är arbetslös och behöver skaffa dig kunskaper för morgondagens arbetsmarknad,
  • saknar treårig gymnasiekompetens,
  • har jobb men behöver komplettera dina kunskaper för att kunna behålla jobbet. 

Campus Nyköping erbjuder ett stort antal kurser ur gymnasieskolans nationella program för behörighet till högskolor och universitet, men också kurser som tillgodoser arbetsmarknadens behov. Du väljer själv vilka och hur många kurser du vill studera. På denna nivå finns både yrkesämnen och teoretiska ämnen. Du hittar Campus Nyköpings stora utbud av kurser/utbildningar i kurskatalogen i vårt ansökningssystem Alvis.

Om du behöver läsa upp betyg eller inte har läst kursen kan du göra en prövning.  

Individuell studieplan

Innan du ansöker om att börja studera bör du göra upp en studieplan.

I studieplanen tas hänsyn till dina mål och den utbildnings- och yrkeserfarenhet du har sedan tidigare. Du kan få hjälp med detta av en studie- och yrkesvägledare

Olika sätt att studera

På Campus Nyköping kan du läsa kurser både schemabundet, på deldistans eller distans.

Undervisning i grupp – schemabundna kurser

Du läser i en grupp efter ett fastställt schema och deltar i lärarledda
lektioner. Kurserna är terminsbundna.

Deldistans - flexibla kurser med distansstöd 

Kurserna bedrivs som självstudier med handledning av lärare vilket
betyder att du endast behöver delta i vissa lärarledda lektioner. I
stället studerar du enskilt med hjälp av individuell kursplan och
kommunicerar med din lärare via Internet.

Din individuella studieplan, som planeras i samråd med studie- och yrkesvägledare, anger hur många veckor du kommer att läsa kursen på och eventuella studiestödspoäng fördelas på dessa veckor.

Denna studieform passar bäst för dig som redan har viss studievana och som har god studiedisciplin och hög motivation. Du behöver goda datorkunskaper och tillgång till Internetuppkoppling. Du har även tillgång till datorer på Campus Nyköping.

Distans

Campus Nyköping erbjuder ett stort utbud av distanskurser. Antagning till kurser sker var femte vecka och du läser enligt en individuell studieplan.

Du studerar självständigt och får stöd och hjälp av din lärare via Internet och e-post.

Behörighet

Du kan börja studera tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller tidigare om du har ett slutbetyg från gymnasiet. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge.
Vi vänder oss även till dig som arbetar. Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Studieekonomi

Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. Dina studier måste vara på minst halvtid för att du ska kunna få studiemedel. För mer information, kontakta CSN eller studie- och yrkesvägledningen på Campus Nyköping.

Kursstarter och terminstider

 Vårterminen 2015 startar den 19 januari och slutar den 5 juni.

  • Schemalagda undervisning i grupp och kurser på deldistans startar den 19 januari.
  • Kurser på distans startar var femte vecka, har kontinuerlig antagning och individuellt start och slut. Läs mer om distansutbildning och vilka datum du kan starta.

Ansökan

Du ansöker till gymnasial vuxenutbildning i vårt webbaserade ansökningssystem Alvis. Om du är folkbokförd i annan kommun än Nyköping eller Trosa, ska du ansöka via din hemkommun.

  • För schemalagd undervisning i grupp och kurser på deldistans är sista ansökningsdag den 14 december.
  • För kurser på distans gäller särskilda datum, läs mer om distansutbildningar.
Uppdaterad: 2014-10-16 | Pia Wibom

Dela med dig

Campus Nyköping