Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nälberga 1:262 mfl, Tystberga

TW Cooperation har kommit in med en planbeskedsansökan för bland annat fastigheten Nälberga 1:262 i Tystberga. Den 29 september tog bygg- och tekniknämnden beslut om att planarbete från inledas.

Syftet med denna detaljplan är att göra en ändring genom tillägg. Syftet är att öka exploateringsgrad och därmed ge möjlighet till att även bygga radhus inom planområdet. Gällande detaljplan P10/16 tillåter en största byggnadsarea på 1200 kvadratmeter för hela kvarteren. Via en ändring av detaljplan föreslås exploateringsgraden bli 0,5 per fastighet. Markanvändningen är bostäder och detta kommer inte att ändras. 

Vi bedömer inte att det medför någon betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs. Den följer intensionerna i kommunens översiktsplan. 

Diarienr. BTN17/41

Samråd för detaljplanen pågår mellan 7 september till 5 oktober 2017.

Namn/organisation/företag:
Telefon:
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post:
Synpunkter på förslaget:
Dina synpunkter på förslaget
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-07
Sidansvarig: Sofia Bergqvist