Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Växtlighet (jätteloka)

Jätteloka är en växt som ska bekämpas eftersom den både riskerar att hota annan växtliget och för att den är en risk för att drabba människor med smärtsamma kontakteksem. Om du har en jätteloka på din tomt ska du ta bort den.

Jätteloka - en fara för människor

Enligt Naturvårdsverket ska jättelokan, eller jättebjörnlokan (Heracleum mantegazzianum) bekämpas för att det finns risk för oss människor att drabbas av smärtsamma kontakteksem om man får växtsaft på huden i kombination med solljus. Den hotar också inhemsk flora och därmed vår biologiska mångfald genom sin snabba tillväxt och att den gärna kväver andra växter. 

Om någon fått växtsaft på huden - gör så här:

  • Tvätta med tvål och vatten.
  • Skydda huden mot solljus under en vecka även om lokala symtom saknas.
  • Vid symtom kontrollera risken hos Giftinformationscentralen. Om läget är akut, ring 112 och begär Giftinformation.

Så här tar du bort jättelokan

Om du har jätteloka på din mark är du skyldig att bekämpa den. Som privatperson med fastighet med boningshus har du rätt till RUT-avdrag för lokabekämpning. Om du väljer att ta bort den på egen hand, tänk på detta:

  • Använd heltäckande skyddskläder och skyddsglasögon
  • Kemisk bekämpning bör undvikas med hänsyn till natur och miljö. I vissa områden krävs tillstånd för att använda kemiska bekämpningsmedel.

Tipsa oss i kommunen

Just i Nyköpings kommun är jätteloka inget stort problem men vi vill gärna veta var den finns så att vi kan få en heltäckande bild av utbredningen. Det hjälper oss att hålla nere den låga antalet växter. 

Om du hittar en  jätteloka får du gärna rapportera till Tekniska divisionens Parkenhet genom att skicka ett e-postmeddelande till Helena Göransson, helena.goransson@nykoping.se

Läs mer om jättelokan

Jordbruksverket om jätteloka

Giftinformationscentralen om jätteloka

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-10-25
Sidansvarig: Bjarne Tutturen